Teknisk informasjon

​Gjennom vår erfaring i bransjen, har vi opparbeidet en forståelse av hva kunden har behov for av informasjon, som er enkel, og som kan tas i bruk som et utgangspunkt for planlegging av et rørsystem.

Våre tabeller er kun retningsgivende, og vi tar intet ansvar for eventuelle feil i tabellene, eller konsekvensen av bruk av tabeller. Det er viktig å alltid bruke eksterne parter til validering av egne vurderinger, for å sikre riktig dimensjonering, og dermed riktig økonomi i prosjektet.

Vi har utarbeidet egne prosedyrer på sveising av PE rør og elektromuffer, basert på INSTA 2072-N 203, samt NS 416-1 og NS 416-2. Rørdeler laget av trykkrør, bolt, plate og emnesrør. Alle rør fra 20-1200 mm er godkjent i henhold til NS-EN 12201 i SDR26-SDR7,4. Rørdeler er laget i henhold til NS-EN 12201-3. Rørdeler er sveist i henhold til NS 416.

Utstyr og tjenester leveres i henhold til NS 9416 - Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk.