Salgs- og leveringsbetingelser

Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. SIMONA Stadpipe leverer komplette rørtekniske anlegg på land. Vi bruker gjeldende standarder, samt egne kontrollskjema ved installasjon.