Komplett rørpakke til nytt landbasert ørretanlegg

SIMONA Stadpipe er allerede godt i gang med arbeidet til det landbaserte ørretanlegget på Rjukan; Hima Seafood.

18.10.22