Covid-19

08.12.21

Smittespredningen har den siste måneden nådd nivåer man ikke har vært i nærheten av siden pandemien startet i mars 2020.

Norge og Danmark er de to landene i Norden som har veldig sterk smitteøkning. SIMONA Stadpipe ønsker å bidra til å redusere spredningen av viruset, og følger med dette FHI og regjeringen sine anbefalinger og tiltak.

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron. De nye tiltakene baserer seg på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Blant rådene til Regjeringen er det anbefalt å redusere antall nærkontakter, holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære og påbudt å tilrettelegge hjemmekontor der dette er mulig. Vi har derfor innført noen tiltak og nye rutiner fra uke 50, for å beskytte våre kunder og medarbeidere. 

SIMONA Stadpipe ønsker ikke besøkende i våre lokaler på Stadlandet frem til smittespredningen bedrer seg, fra uke 50. Vi oppfordrer til bruk av Teams o.l., og avtale konkret i forhold til hvert tilfelle hvor fysisk møte er nødvendig. Dette for at vi skal kunne tilrettelegge i god tid. Våre ansatte følger også interne rutiner i bedriften.