Produkter

Vi har systemer som sikrer at kundene skal få den beste service og oppfølging, og med levering innenfor avtalte tidsfrister. Vi gjennomfører både hele, komplekse prosjekter, og tilbyr tjenester enkeltvis ved behov. Kunden får et anlegg som dekker sine behov etter gjeldende standarder og regelverk. Vi planlegger prosjektene våre grundig sammen, for å forsikre oss om at det vi leverer tilfredsstiller kundens krav.

Hos oss overlater vi ingenting til tilfeldighetene. Vi designer spesialkonstruksjoner og komplette anlegg, etter kundens behov og spesifikasjoner. Med arbeidsverktøy som AutoCAD og Inventor visualiserer vi tegninger i 3D. Det gjør at vi senere kan produsere og installere rørsystemer med meget høy presisjon og ytelse.

Spesialprodukter

Leveringsstasjon

Formålet med leveringsstasjonen er å sånsomt transportere laks internt på anlegget eller til brønnbåt/bil. Samtidig skal systemet skille ut og returnere RAS vann fra anlegget tilbake, og bytte det ut med vann fra brønnbåt. Systemet sørger for en jevn flyt og høyde på vannet ut til brønnbåten, slik at ikke fisken blir skadet. Produktet har samlet det som før var flere enheter til en enhet. •PE 100 sort •Sil i syrefast stål

Last ned produktark
Leveringsstasjon
Mineralfilter
Strålerør type SRF og SRM
Samlestokk
Vakuum trakt
Plugga gjengenipler
Filter
CIP Tank
Sugetrakt
Fiskepotte
Senteravløp
Nivårør
Utløpskasse
Svivelflens

Standardprodukter

Segmentsveiste bend

• Radius 1,5xD • Reduksjonsfaktor 0,8 • For buttsveising og elektromuffe • PE 100 sort

Last ned produktark
0-30˚ 2 segment/1 sveis
31-60˚ 3 segment/2 sveiser
61-90˚ 4 segment/3 sveiser
Segmentsveiste bend
Segmentsveiste T-rør
Segmentsveiste kryss
Segmentsveiste grenrør 45˚
Innstøpingsrør
Eksentriske reduksjoner
Dreiede reduksjoner sentriske
Blindflens fra plate
Endelokk fra plate
Reduserte grenrør
Reduserte T-rør
Innstøpingshylse for systemforskaling