Tjenester

I krevende situasjoner stiller vi opp for våre store og små kunder i Norge og utlandet.

Vi leverer komplette rørsystemer fra prosjektering til overlevering. SIMONA Stadpipe tilbyr tjenester ”fra gul lapp” til ferdigstillelse, og følger prosjektene gjennom hele fasen fra ide til gjennomføring til ferdig anlegg.

Vi planlegger anlegg etter kundens behov, alltid i nært samarbeid med kunde. På den måten sikrer vi at det vi leverer tilfredstiller alle krav.

Prosjektering

I SIMONA Stadpipe har vi samlet kompetanse og teknologi, som gir kundene våre riktig installasjon og funksjonalitet på sine anlegg.

Vi har systemer som sikrer at kundene får den beste service og oppfølging, og med levering innenfor avtalte tidsfrister. Vi gjennomfører både hele, komplekse prosjekter, og tilbyr tjenester enkeltvis ved behov. Kunden får et anlegg som dekker sine behov etter gjeldende standarder og regelverk. Vi planlegger prosjektene våre grundig sammen, for å forsikre oss om at det vi leverer tilfredsstiller kundens krav.

Hos oss overlater vi ingenting til tilfeldighetene. Vi designer spesialkonstruksjoner og komplette anlegg, etter kundens behov og spesifikasjoner. Med arbeidsverktøy som AutoCAD og Inventor visualiserer vi tegninger i 3D. Det gjør at vi kan senere produsere og installere rørsystemer med meget høy presisjon og ytelse.

Vi utfører dokumentert hydraulisk, termisk og mekanisk beregning av rør, rørdeler og rørsystemer. Dette gir våre kunder en sikkerhet rundt at rørsystem virker slik som de er prosjektert. Programvaren vi har utviklet blir brukt av andre større ingeniørselskaper.

Vår brede kunnskap for produktutvikling og innovasjon er basert på lang erfaring innen landbasert oppdrett. Vi har igjennom årene utviklet flere produkter som vi bruker på våre installasjoner og systemer.

Produksjon

På Stadt Næringspark på Leikanger på Stadlandet, disponerer vi 1300 m2 areal til produksjon.

Vår produksjon inneholder alt fra høyteknologisk modellering til håndverk. Det kan begynne med en gul lapp og ende opp i et komplett røranlegg. Underveis i prosessen jobbes det i tverrfaglige miljøer som er helt i front av utviklingen.

Utviklingen går i retning av at rørmoduler og spesialprodukter blir prefabrikkert lokalt for så å bli transportert ut til anlegg over hele verden. Dette gir en mye mer effektiv byggeprosess siden det går mindre tid på å sette sammen anlegget på byggeplassen. Monteringsfasen kan dermed kortes ned. 

Vi arbeider alltid for at kunden skal få leveransen som avtalt, til riktig tid og med riktig kvalitet. Våre dyktige ansatte i produksjonen tar de ferdige tegningene videre og setter rørene sammen til systemmoduler. Arbeidet med å finne riktige dimensjoner, kutte i riktig lengde og form, for så å sveise sammen polyetylendelene til ferdige moduler, er håndverk. Våre sertifiserte medarbeidere i produksjonen er eksperter på sveising av polyetylen.

Installasjon

SLUTTPRODUKTET SKAL HOLDE EN STANDARD SOM GJØR AT VI KAN SETTE PÅ SIMONA STADPIPE SITT KVALITETSSTEMPEL

Hvert prosjekt ledes av en av våre prosjektledere. Alle prosjektledere har lang erfaring innen flere fagfelt. Vi forsøker alltid å tilby best mulig oppfølging i våre prosjekter. 

Vi bidrar i byggemøter med allsidighet og erfaring fra lignende prosjekter. Avstanden fra byggeplass til prosjektering og videre til kunde blir minimalisert med god korrespondanse på byggeplassen. Målet vi arbeider mot er at kunden skal få installasjonen til riktig tid, kvalitet og pris.

Vedlikehold og inspeksjon

Vi har lang erfaring med vedlikehold av rørsystemer på land.

Vi tilbyr tjenester i bruksfasen av anlegget, og gjør alltid vårt beste for at kundens systemer skal virke gunstig og kostnadseffektivt. Som en del av servicearbeidet tilbyr vi kontroll av rørtekniske anlegg etter NS 9416. 

SIMONA Stadpipe er sertifisert etter ISO 9001:2015.