Om oss

Siden vi startet selskapet i 1995, har vi utviklet oss til å bli blant landets fremste spesialister på avanserte rørsystemer.

I løpet av 25 år har vi vokst til en bedrift med rundt 50 engasjerte og meget kompetente ansatte. Bedriftens ledere har jobbet seg opp fra grøftene, noe som gir detaljinnsikt i hele verdikjeden. Her er det kort vei fra beslutning til utførelse.

Med Stadhavet som nærmeste nabo har vi kampen mot naturkreftene i ryggmargen. Det kjennetegner oss som bedrift. Tålmodighet, å gripe sjansen, levere kvalitet og ha jobben som livsstil er holdninger som har gjort oss til den bedriften vi er. Som kunde hos SIMONA Stadpipe kan du være trygg på å få verdensledende ekspertise gjennom hele verdikjeden fra prosjektering og design, til produksjon, installasjon og testing, til overlevering av ferdig anlegg.

All aktivitet er sentralt plassert i forhold til verdiskapningen langs kysten av Vestlandet. Hovedkontor og produksjonshall ligger på Leikanger på Stadlandet.

Vi legger vår stolthet i å levere kvalitet, på tid og budsjett. Derfor gjør vi skikkelig arbeid første gang. I krevende situasjoner stiller vi opp for våre store og små kunder i Norge og utlandet. Vi står på det lille ekstra, og har gode systemer for oppfølging og kommunikasjon.

SIMONA

I juli 2020 fikk vi nye eiere, SIMONA AG.

SIMONA er anerkjent som en av de ledende produsentene og utviklerne innen termoplast. De opererer over hele verden og tilbyr tekniske løsninger sentrert rundt industri og infrastruktur. 

SIMONA vil tilføre oss mye kompetanse innen produkter og materialer, i tillegg har de internasjonal tilstedeværelse, som gir oss mulighet til å bidra på prosjekter utenfor Norge. Sammen med SIMONA skal vi utvikle oss videre, og fortsatt være en ledende leverandør av rørsystemer. Dette skal vi få til uten å gå på kompromiss med kvalitet. 

BÆREKRAFT

SIMONA Stadpipe har høy kompetanse innen akvakultur og leverer skreddersydde rørsystemer til kunder over hele verden. Vi styrker fiskevelferden samt bidrar til å redusere utslipp. Polyetylen (PE) er biologisk nedbrytbart, og alle komponeneter er 100% resirkulerbare. I vårt kvalitetssystem har vi strenge bestemmelser på oppsamling av kapp og rester. Dette går videre til gjenvinning, som bli nye PE-produkter, og til forbrenning. 

Vi bryr oss om miljøet rundt oss, og ønsker å bidra til trygg transport av vann både for folk og fisk. PE er en del av løsningen i det grønne skiftet og omstillingen samfunnet må gjennom. Alle våre produkter er iht. ISO 9001:2015, NS-EN 12201, NS 416 og NS 9416.

Vi knytter produktene våre opp mot FNs bærekraftsmål. Dette er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. SIMONA Stadpipe AS jobber for tre konkrete mål som er relevante for virksomheten vår; 06 - Rent vann og gode sanitærforhold, 09 - Innovasjon og infrastruktur og 14 - Livet under vann.

06
09
14

RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD

Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Selv om det er nok ferskvann på planeten, vil dårlig økonomi og infrastruktur stå i veien for tilgang til alle. Befolkningsveksten og klimaendringene gjør også at vannmangelen øker flere steder.  For at alle skal kunne ha tilgang til rent drikkevann, er det viktig at verden beskytter og restaurerer kildene vi allerede har, og vi må investere i nye vann- og sanitæranlegg i regioner disse mangler.  Vi bidrar med sikre løsninger for transport av vann og avløp, på sjø og land.  

INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon. For å skape en bærekraftig infrastruktur er det avgjørende å investere i infrastrukturer som transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi. Den underliggende strukturen, infrastruktur, må være på plass for at et samfunn skal fungere. Vi bidrar med design og installasjon av vannsystemer for folk på land og landbasert oppdrett.

LIVET UNDER VANN

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. For at menneske skal kunne leve på jorda er vi avhengige av havet, og her er det temperaturen, kjemien, strømningene og livet som driver de globale systemene. Likevel fortsetter menneskene å ødelegge havet, som gjør at det ikke lenger klarer å beskytte jorda som det skal. Overfiske må stanses, forsøpling og forgiftning må hindres og dyreliv og korallrev må ikke bli utrydningstruet. Dette er avgjørende for å beskytte havet, da alt liv er avhengig av det. Vi bidrar med trygge og sikre systemer i oppdrettsnæringen, på sjø og land. 

Etiske retningslinjer

For å oppnå de høyeste kvalitetsstandardene jobber vi kontinuerlig med forbedringer av våre strukturer og prosesser til fordel for våre kunder. Dette gjelder ikke bare våre produkter og tjenester, men også våre interne prosesser og måten vi kommuniserer med hverandre på.

Åpenhetsloven

Vi jobber aktivt for å utvikle trygge og sikre arbeidsplasser som gir grunnlag for anstendig arbeid preget av mangfold, trygghet og sosial rettferdighet, like arbeidsrettigheter og mulighet for innflytelse.

Likestilling

Vi er en arbeidsgiver og samfunnsaktør som bryr oss om våre arbeidskolleger, samarbeidspartnere og lokalsamfunna vi opererer i.